Vem vinner på en fördröjd vårdreform?

De som ser ett värde i att samhället sköter social-, hälso- och sjukvårdssektorn bör ställa sig positivt till att vårdreformen blir av så snabbt som möjligt.

09.03.2018 05:53
Den privata sektorn förlorar inte på en fördröjning av vårdreformen. De fyra stora privata vårdföretagen har etablerat sig snabbare än många förstår. Nu behärskar de redan över 40 procent av långvårdens olika former. Små vårdbolag köps hela tiden upp till ägarnas pekuniära lycka.
Operationsavdelningar i Varkaus och Idensalmi drivs privat och Kemi centralsjukhus försöker man privatisera. Allt detta för att säkerställa lokal produktion. Det har gått bra, man är inte beroende av besvärlig närdemokrati med oförutsägbara nämnder och i värsta fall fullmäktigeförsamlingar. Den styva byråkratin och långsamma budgeteringen stör inte heller så mycket. Vårdbolagen har övertagit flere hälsocentraler utan att det blivit ännu sämre. Om vårdreformen fördröjs kan företagen gå vidare på den hittills framgångsrika vägen och den kommunala sektorn blir ännu svagare. Det kommunala har genom konkurrensens hot visserligen förbättrat sin kundvänlighet och smidighet, men det privata har kunnat göra det snabbare.
De som ser ett värde i att samhället sköter social-, hälso- och sjukvårdssektorn bör ställa sig positivt till att vårdreformen blir av så snabbt som möjligt. Olägenheter kommer att korrigeras allt efter de uppdagas. Till exempel håller man på att luckra upp de olägenheter som den specialiserade sjukvårdens centralisering har yppat. Kirurgiska sjukhuset och Hatanpää i Tammerfors får undantagstillstånd, likaså operationsenheter på en halv timmes avstånd från joursjukhus. Detta är ett litet exempel på de justeringar som kommer att ske inom de närmaste åren. Det är bättre att ta i bruk en reform med problem än att vela i all oändlighet. Detta för att rädda den samhällsägda hälso- och sjukvården.

Karl von Smitten

Ekenäs

ANDRA LÄSER