Esbo undviker tvångsinlösning av marker i Oitans: "Vi är nära ett resultat"

Förhandlingarna mellan Fortum och markägare i Oitans i Esbo är på väg att få en lösning. Fortum är intresserat av markerna för en datacenter för fjärrvärme.

På de här markerna kan Fortums datacentral finnas i framtiden.
I flera år har frågan om vad som ska hända med markerna i Oitans i norra Esbo varit oklar. Esbo stad och Fortum har länge försökt nå en lösning med markägarna om försäljning av tomter så att en datacenter för fjärrvärmenätet kunde byggas.
När förhandlingarna mellan de olika parterna inte framskridit har Esbo stad utrett möjligheten att ansöka om tillstånd av Miljöministeriet att tvångsinlösa markerna. Tillståndet i sig skulle inte betyda att tvångsinlösningen blir verklighet. Det sista ordet har ministeriet. Tvångsinlösning har ändå setts som den sista utvägen och förtroendevalda i Esbo har över partigränser förhållit sig kritiska till att med tvång lösa in markerna.
Enligt HBL har förhandlingarna framskridit och parterna är nära en lösning. På Fortum håller man en låg profil om förhandlingarna.
– Vi för konfidentiella förhandlingar som vi hoppas är klara inom kort, säger Antti Kaikkonen, som är projektchef för datacentrets planering på Fortum.
Också på Esbo stad bekräftar den tekniska direktören Olli Isotalo att förhandlingarna snart är i mål.
– Vi har uttryckt intresse för markerna, men också Fortum har fört förhandlingar så att affären sker enbart mellan markägarna och Fortum eftersom Fortum är villigt att erbjuda ett bättre pris för markerna än staden. Nu har vi fått uppgifter om att förhandlingarna mellan Fortum och markägarna snart skulle vara klara. Jag har förstått att det också krävs ett tillstånd av befolkningsregistret och en god man som säger sitt om det slutliga priset, säger Isotalo.
Markägarna har inte velat kommentera förhandlingarna i offentligheten. Det råder olika uppfattningar om varför förhandlingarna varit sega. Enligt källor till HBL har staden varit njugg med att hjälpa med ersättande bygglov för markägare. Fortum kommenterar inte förhandlingarna, men Olli Isotalo avfärdar påståendet om stadens ovilja att hitta en lösning.
– Markägarna äger byggnader, som beaktats i förhandlingarna om tomtpriser. När ägarna uttryckt ett behov av ersättande byggnader har staden gett råd och stött samt förhandlat om att hitta ersättande tomter. Främst har det ändå handlat om en helhet där köpesumman är den väsentliga, säger Isotalo.
Bland förtroendevalda finns olika versioner.
– En gång fick vi uppgifter om att en av markägarna skulle ha velat utveckla sin tomt för affärsverksamhet, men inget hände på 10 år. Jag har också förstått att de bland markägarna inte funnits en enhetlig linje om tomterna ska säljas eller inte, säger De Grönas stadsstyrelsemedlem Mikki Kauste.
– Det har funnits olika intressen och viljor bland markägarna och juridiska aspekter som försvårat processen, säger Kaustes kollega i styrelsen, Markku Markkula (Samlingspartiet).
Frågan om markerna i Oitans behandlas av Esbo stadsfullmäktige i slutet av oktober.
Läs också:
https://www.hbl.fi/artikel/planerad-datacentral-skulle-omfatta-205-000-kvadratmeter-motsvarande-19-riksdagshus/
https://www.hbl.fi/artikel/planerat-datacenter-i-oitans-oroar-vardefulla-sjoar-och-marker-hotas-av-girighet/
https://www.hbl.fi/artikel/fortum-bygger-riksdagshusstorlek-vid-skidsparet-i-oitans/

Datacentret

Fortum planerar två datacenter i Esbo och Kyrkslätt som ska ta vara på värme för fjärrvärmenätet. Det ena centret ska placeras i Oitans i Esbo och den andra i Kolabacken i Kyrkslätt.
Ett datacenter på 100 megawatt skulle enligt Fortum minska på koldioxidutsläppen med 250 000 ton per år.
Fortum har marknadsfört datacentret till olika operatörer som ska sköta driften och byggandet av centret. Fortums uppgift blir att ta vara på värmen.
Esbos stadsstyrelse beslöt 2019 att reservera en tomt för planeringen av datacentret.
Totalt skulle datacentret ha en 200 000 våningskvadratmeters byggnadsmassa på ett 30 hektars område mellan Ring III och Oitans friluftsområde
Drygt 80 överklaganden har lämnats in mot datacentret.
ANDRA LÄSER