Professor: Inte alls så svårt att upplösa Nordiska motståndsrörelsen

Möjligheterna att förbjuda nazistiska Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning har underskattats i offentligheten, säger Heikki Halila, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet.

Nordiska motståndsrörelsen marscherade i Helsingfors på självständighetsdagen.
FNB
20.12.2016 19:58 UPPDATERAD 20.12.2016 20:01
Tanken att förbjuda Finska motståndsrörelsen har aktualiserats efter att en medlem i organisationen blivit misstänkt och åtalats för grovt dödsvållande och grov misshandel på Stationsplatsen i Helsingfors.
– Jag tycker svårighetsgraden överdrivits. Det finns en klar lagparagraf om när en förening kan läggas ner, säger professor Heikki Halila.
Enligt lag kan en förening upplösas om dess verksamhet väsentligt strider mot lag eller god sed. Det finns ändå inga konkreta exempel från samtidshistorien hur den rätt så öppna paragrafen kunde tillämpas i ett fall motsvarande motståndsrörelsen.
Halila bedömer att upplösningen av nynazisten Pekka Siitoins föreningar på 1970-talet är något man kan jämföra med. Inrikesministeriet upplöste då ett antal rörelser som stridande mot Parisfreden.
– Om en organisationens verksamhet är väsentligt lagstridig så ser jag inga problem med att upplösa den. Om ministrarna däremot skulle meddela att en organisation måste förbjudas skulle det strida mot rättssatsprincipen, säger Halila.
Det viktiga är enligt Halila att regeringen inte på eget initiativ börjar stifta nya lagar för att förbjuda en specifik organisation.

Svårare i praktiken

Professorn i straff- och processrätt Jussi Tapani vid Helsingfors universitet misstänker att tröskeln att tillämpa upplösningsparagrafen på motståndsrörelsen i praktiken kan vara hög. Föreningsfriheten hör till medborgarnas grundläggande rättigheter, vilket innebär att Tapani ser en upplösning som en grov åtgärd.
– Grunderna för upplösning såsom de framställs i lagen lämnar stort tolkningsutrymme, säger Tapani.
Bristen på motsvarande fall inom samtidshistorian kan enligt Tapani höja tröskeln.
– Rätten kan inte undvika att även ta ställning till hur kraftigt man kan ingripa i föreningsfriheten, säger Tapani.
2015 yrkade åklagaren att föreningen bakom gänget Cannonball ska förbjudas, men tingsrätten förkastade kravet. Domen vann laga kraft.

Beslut i år

Polisstyrelsen beslutar före slutet av året ifall den väcker talan om att upplösa motståndsrörelsen, säger polisinspektör Timo Kilpeläinen på Polisstyrelsen. Man väntar fortfarande på ett av expertutlåtandena.
Kilpeläinen säger att Polisstyrelsen samlat in material om motståndsrörelsens verksamhet som kan beaktas i processen.
– Eftersom det handlar om en oregistrerad sammanslutning så har vi för att hjälpa rätten fatta sitt beslut gått täckande igenom bland annat medlemmarnas och hela motståndsrörelsens verksamhet. Motståndsrörelsen har bland annat en propagandasajt på webben och en webbutik.
På sin webbsida säger Nordiska motståndsrörelsen sig verka för en nordisk självförsörjande nationalsocialistisk stat bestående av åtminstone Finland, Sverige och Norge. Rörelsen vill också bland annat hindra "rasblandning", motverka "massinvandring av rasfrämmande människor" och "verka för att återta makten från den globala sionistiska eliten".

ANDRA LÄSER