VF accepterar inte sparåtgärderna inom utbildning

Processen kring nedskärningar i utbildning länder inte till heder för Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De gröna eller SFP.

Thomas Wallgren (HBL Debatt 19.4) presenterar en egendomlig syn om Vänsterförbundet i Helsingfors kommunalpolitik. I Wallgrens syn framträder Vänsterförbundet som ett parti som inte är berett att förhandla och kompromissa. Bedömningen baserar han på hur sparåtgärderna inom utbildning behandlades och på att Vänstern inte accepterade dessa nedskärningar i budgetförhandlingarna. Av någon orsak framstår ändå Centern och Feministiska partiet – som båda stödde Vänsterns förslag att slopa nedskärningarna – som kompromissvilliga.

Processen kring nedskärningar i utbildning länder inte till heder för Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De gröna eller SFP. Partierna accepterade nedskärningarna i budgetförhandlingarna och tvingade således praktiskt taget Vänstern ur uppgörelsen eftersom vi inte kunde acceptera nedskärningarna mitt i en pandemi. Detta är den första gången under mandatperioden vi inte är med i budgetuppgörelsen. Flera av partierna påstod, också i HBL, att inga nedskärningar egentligen ens gjorts. När nedskärningarna på våren omsattes i skolorna och det samtidigt uppdagades att stadens överskott i stället för 260 miljoner var hela 500 miljoner euro tvingade den allmänna opinionen partierna att ändra kurs och dela Vänsterns syn på saken. En stor del av sparåtgärderna rullades tillbaka. Men fortfarande består flera av dem.

I motsats till vad Wallgren påstår kan Samlingspartiet inte ensamt diktera att sparåtgärder inom utbildningen är nödvändiga. Därtill behöver de andra partiernas stöd. Den rödgröna majoriteten i fullmäktige kunde gott och väl tillsammans besluta att stadens överskott i denna situation skulle användas för att trygga servicen och slopa sparåtgärderna helt. Nu står vi ändå inför faktum att nedskärningar alltjämt ska genomföras, även om de görs i mindre skala. Vänstern är beredd att samarbeta kring resurser för utbildning – nu och i framtiden. Kompromisser är en väsentlig del av politiken, men vi är inte beredda att göra dem på bekostnad av barn och ungas framtid.

Petra Malin,

stadsfullmäktigeledamot (VF), medlem, nämnden för fostran och utbildning, Helsingfors

ANDRA LÄSER