Finländska EU-politiker vill påverka miljö och industri

De finländska EU-politikerna kommer att ha störst inflytande över miljö- och energifrågor under de kommande fem åren i EU-parlamentet.

Heidi Hautala är invald i EU-parlamentet för fjärde gången och sitter nu i flera utskott.

Nu har utskottsplatserna fördelats mellan de invalda EU-parlamentarikerna. Flera av Finlands tretton invalda EU-parlamentariker sitter i miljö- och energiutskottet och vill profilera sig inom miljö- och klimatfrågor, skriver Helsingin sanomat , som gjort en översikt över fördelningen i utskotten.

I miljöutskottet (Envi) och industri- och energiutskottet (Itre) sitter sammanlagt sju av Finlands tretton EU-parlamentariker. Däremot sitter inga finländare i utskotten för utrikes- och säkerhetspolitik.

Finländarna i miljöutskottet är Silvia Modig (VF), Teuvo Hakkarainen (Sannf) och Nils Torvalds (SFP), som också sitter i EU:s budgetutskott. I EU:s utskott för industrifrågor, forskning och energi sitter Ville Niinistö (Gröna), Mauri Pekkarinen (C), Miapetra Kumpula-Natri (S) och Henna Virkkunen (Saml).

Några parlamentariker har flera poster. Heidi Hautala (Gröna) sitter både i utskottet för mänskliga rättigheter och utskottet för internationell handel. Sirpa Pietikäinen (Saml) är medlem både i EU-utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för jämställdhet. En annan samlingspartist, Petri Sarvamaa, är medlem i både jordbruks- och budgetkontrollutskottet.

I EU-parlamentet finns 22 utskott. I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som parlamentet senare röstar om.

ANDRA LÄSER