Mikael Lindfelt är ny rektor för Åbo Akademi

Mikael Lindfelt blir ny rektor för Åbo Akademi. Styrelsen fattade beslut om utnämningen på onsdagen, tre månader efter att Moira von Wright sagts upp.

Mikael Lindfelt har varit tf. rektor efter att Moira von Wright sades upp. Här är han fotograferad i Humanisticum strax efter styrelsemötet där han valdes till rektor. I Humanisticum finns numera rektorskansliet.
Styrelsen för Åbo Akademi har valt Mikael Lindfelt till ny rektor. Mandatperioden inleds genast och sträcker sig fram till och med juli 2026.
Lindfelt är prorektor vid Åbo Akademi och har skött rektorsuppgifterna som tf. sedan november. Han är tjänsteledig från en professur i systematisk teologi. Han har verkat vid Åbo Akademi så gott som hela sin akademiska karriär.
Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson säger att Mikael Lindfelt valdes efter en helhetsbedömning. Styrelsen var enligt honom "fullständigt enig".
– Hans ledarskapsmeriter är väldigt starka, samarbetsförmågan god. Han har en stark syn på hur han vill utveckla ÅA, och har goda nätverk och kontakter.
Lindfelt var en av ursprungligen sju sökande. Fyra personer gick vidare i processen och intervjuades förutom av styrelsen också av universitetskollegiet, en tradition inom ÅA. Kandidaterna har dessutom gjort ledarskapstester.
Av de fyra företrädde två humaniora, Lindfelt samt Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, och två naturvetenskaper, Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik samt Reko Leino, professor i organisk kemi.
Thomas Wilhelmsson anser inte att valet av Lindfelt skulle ha handlat om ett val för humaniora och mot naturvetenskaper.
– Vi valde mest på basen av person.
Som ett klart plus såg styrelsen ändå att Lindfelt i sin egen forskning ofta har varit tvärvetenskaplig.
Läs också intervju med den nyvalda rektorn: Ledning och verksamhet får inte dra åt olika håll
I Åbo Akademis styrelse, som väljer rektor, sitter fyra externa och sex interna medlemmar.
Lindfelt sökte tjänsten också förra gången den lediganslogs. Då fick Moira von Wright den. Rektorstjänsten blev ledig efter att hon sades upp i början av november med omedelbar verkan.
Det här skedde efter en förtroendekris och "olika syn på ledarskapet vid Åbo Akademi". Bland annat universitetskollegiet påtalade under en längre tid de upplevda problemen, och en internrevision gjordes. von Wright har i en HBL-intervju sagt sig ha tagit del av anklagelserna med förfäran.
En viktig uppgift för rektorn nu är enligt Thomas Wilhelmsson att gå vidare med förnyelseprojekt. Wilhelmsson nämner att marknadsföring av akademin, så att rekryteringen blir bättre än i dag, också är centralt.
– Men också att skapa enighet och känsla för att vi går framåt i enlighet med den fina strategi vi har.
Artikeln har uppdaterats bland annat med kommentarer av Thomas Wilhelmsson.
Läs också: Så här ser studenter och anställda på läget vid Åbo Akademi

Svenskspråkigt universitet

Åbo Akademi har 4 800 grundexamenstuderande i Åbo och Vasa, och sammanlagt 700 forskarstuderande.
Vid akademin arbetar 1 100 anställda. 650 är verksamma inom forskning och undervisning, och 450 inom olika stödfunktioner.
Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet.
Budgeten för 2020 var 99 miljoner euro. Cirka 57 procent av det var statlig finansiering och resten var så kallad extern finansiering. Stiftelsen för Åbo Akademi är en betydande finansiär och hyresvärd.

Mikael Lindfelt

Ålder: 54 år.
Familj: Hustru och 19-årig son.
Uppvuxen i: Karleby.
Bor i: Åbo sedan slutet av 1980-talet.
Utbildning: Disputerade vid Åbo Akademi inom teologi 1996. Har även licentiatexamen i filosofi, från 1999.
Karriär: Universitetslektor i teologi 1999–2015, professor i systematisk teologi sedan 2015. Prorektor 2019–2022 och dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 2017–2019. Tf rektor sedan november 2021. Lindfelt är också docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och i etik vid Uppsala universitet.
Forskning: Har fokuserat främst på olika aspekter av livsåskådningar och etik samt på senare år även på attityder gentemot vaccin.

ANDRA LÄSER