Rör inte demilitariseringen

14.05.2022 15:15
Ålands demilitarisering fungerar riktigt bra – i fredstid. Och tills vidare har vi fred i Östersjön. Det finns alltså ingen orsak för Finland att nu ensidigt eskalera säkerhetsläget i sagda vatten. Det vore enbart oansvarig politik. I tillägg har frågan på ett mycket underligt sätt diskuterats i debattspalterna som om den bara skulle hänga på åländska åsikter eller initiativ, när det förstås är en fråga för alla signatärmakter, och framför allt för Finland – det land som befäster öarna, om det är påkallat.
Teorierna om att öarnas nuvarande status inbjuder ”små gröna män” att ta över ön bottnar nog mera i fantasifulla Hollywood-manus, än i några realistiska scenarier. Insändar- och ledarskribenterna förklarar mycket dåligt hur sådana ”gröna män” skulle ta sig dit oupptäckta och i mängder som skulle spela någon roll, utan en tydlig eskalering av säkerhetsläget eller andra förhandsvarningar – då Finlands förstås isolerar öarna. Kanske de gröna gubbarna skulle ta färjan? Och även om en liten kontingent som hade chans att slinka igenom skulle göra det förblir det oklart vad de skulle kunde åstadkomma, innan de kastas tillbaka i havet.

Rabbe Sandelin,

Helsingfors

ANDRA LÄSER