Förhandlarna utredde om Rysslands krig är förevändning att släppa klimatmål

Kan Finland köpa kolsänkor av andra? Eller mota bort EU:s klimatkrav med hänvisning till Rysslands krig? Frågorna Miljöministeriet fått svara på vittnar om svåra regeringsförhandlingar.

Utanför Ständerhuset står så gott som dagligen medborgare och organisationer – här en klimatdemonstration. 
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
19.05.2023 09:19 UPPDATERAD 19.05.2023 09:24
Regeringsförhandlingarna om klimatfrågor har, helt väntat, varit svåra i Ständerhuset.
Den här veckan rasade frustrationen inför öppen ridå, då Riikka Purra (Sannf) klassade Finlands klimatlag som ”ytterst dum politik”.
Allt detta efter att siffrorna för Finlands del blivit svårare de senaste åren. Kolsänkan inom hela mark­användningen har rasat, och blev en utsläppskälla 2021. 

ANDRA LÄSER