Den ryska valfarsen blev ingen succé

Putins parti Enade Ryssland fick ungefär hälften av rösterna, en nedgång från förra valet men det ger fortfarande en betryggande majoritet i duman. Det är det officiella resultatet från veckoslutets dumaval. Hur Ryssland skulle rösta i ett verkligt val vet vi inte.

20.09.2021 13:09 UPPDATERAD 20.09.2021 17:34
Valvakor kan vara riktigt spännande. Nagelbitare och rysare är ord som används för att beskriva ett jämnt och ovisst val. Det här är ord som knappast någon använder för att karaktärisera veckoslutets dumaval i Ryssland som avslutades på söndagskvällen.
Trots att det slutliga valresultatet har låtit vänta på sig är det ingen som spänt väntar på de slutliga siffrorna, inget tvivel råder om hur det gick och vem som segrade. Det var klart redan innan en enda röst hade lagts i valurnorna. Då 80 procent av rösterna på måndagen hade räknats påstods Enade Ryssland ha fått nästan hälften av rösterna.
I ett demokratiskt samhälle med allmänna och fria val kan personer med rösträtt rösta på det parti och de politiker de vill ska representera dem vid politiskt beslutsfattande. I ett icke demokratisk land gäller inte samma regler, där är ett val snarast bara en kuliss. Såsom i vårt östra grannland.
President Vladimir Putin och hans gäng kan inte bestämma hur folket ska rösta men de kan begränsa alternativen och framför allt bestämma hur det offentliga valresultatet blir. Det har mycket lite att göra med hur gemene ryss egentligen ville rösta och antagligen ganska lite även med hur Andrej och Ludmila slutligen röstade – om de alls gjorde det.
Läget är inte det bästa för Putin och hans parti Enade Ryssland. De främsta oppositionella demokratiaktivisterna städades undan före valet och en del fängslades, verksamheten för oberoende medier försvårades, populära motkandidater tilläts inte kandidera, globala nätjättar tvingades rensa bort en del material, ett omfattande valfusk förekom såväl kring själva valet som kring rösträkningen och den digitala röstningen manipulerades. Ändå visar det slutresultat man vågar ge ut en tillbakagång för Enade Ryssland.
För första gången sedan 1993 tilläts inga valobservatörer från organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, bevaka valet, vallokalerna och rösträkningen.
På söndagskvällen redogjorde den oberoende valövervakningsorganisationen Golos för tusentals rapporter om oegentligheter i samband med dumavalet. Samtidigt meddelade det ryska Inrikesministeriet att det inte fanns några som helst tecken på oegentligheter. De ryska myndigheterna sopar undan alla beskyllningar om ett riggat val och valfusk. Allt är bara fråga om "en utländsk konspiration för att misskreditera Ryssland".
Putin kan knappast vara nöjd över valresultatet eller det sätt det uppnåddes på. Hur impopulärt är egentligen Enade Ryssland? Och vad kan det ha för konsekvenser för Putin själv? Ser han sig tvungen att skärpa greppet ytterligare?
Han är visserligen populärare än sitt parti, men han behöver ett starkt Enade Ryssland i duman som en gummistämpel för besluten i Kreml. Den här kulissen är viktig för att bekvämt och ostört kunna fortsätta sitt auktoritära styre av landet och hålla ett fast grepp om makten inför presidentvalet 2024.
Om det inte finns någon egentlig opposition eller om omfattande valfusk bedrivs är ett sätt att uttrycka sitt missnöje med Putins regim, den ekonomiska utvecklingen och en sjunkande levnadsstandard att helt enkelt låta bli att rösta. Det gör allt fler ryssar. Den här gången var de som lät bli att rösta betydligt fler än de som gjorde det. De siffror som förelåg då detta skrivs antydde ett valdeltagande på 41 procent.
Det finns en alienation och uppgivenhet i att kunna påverka. Varför skulle man ens rösta i Ryssland?
Folks svala engagemang i dumavalet är ytterligare ett bevis på hur svag legitimitet dagens ledning i Ryssland har. Putin styr med andra medel. Men hur mycket manipulation tål folket innan man börjar protestera på allvar? En sådan situation vill Putin definitivt undvika. Han kan i och med det här dumavalet ha överskridit gränsen och startat en protestvåg han innerst inne är rädd för.

ANDRA LÄSER