Finlands Röda Kors skickar en logistikenhet till Bahamas för att hjälpa till

Orkanen Dorian har skapat stor förödelse i Bahamas.

Hjälparbetarna Maria Santto, Juha Niininen, Tiina Leinonen, Jussi Halonen, Hanna-Leena Tikkanen och Keijo Eklöf ska åka till Bahamas efter orkanen Dorian.
Finlands Röda Kors kommer att delta i den internationella hjälpoperationen i Bahamas efter orkanen Dorian. Fem av hjälparbetarna är finländare och en är dansk. En enhet för katastrofkommunikation skickas också till området, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
Uppskattningsvis 45 procent av husen förstördes på öarna Grand Bahama och Abaco. Kring 62 000 personer saknar rent vatten på öarna, vilket kan leda till epidemier.
– Så gott som alla som bor på öarna behöver hjälp. Människorna måste snabbt få rent vatten, mat och skydd, säger chefen för katastrofhjälpen Tiina Saarikoski i pressmeddelandet.
ANDRA LÄSER