Brittisk demokratigrupp ger rätt bra betyg till Finlands riksdagsval

Överlag gick riksdagsvalet bra, men det finns några saker att fundera på inför framtiden, anser en brittisk demokratigrupp som observerade Finlands riksdagsval.

Enligt Democracy Volunteers var vissa av vallokalerna svåra att nå för personer med funktionsnedsättning.
02.07.2019 10:09
I det stora hela verkställdes riksdagsvalet den 14 april väldigt bra, skriver den brittiska demokratigruppen Democracy Volunteers i sin slutrapport. Gruppen är ekonomiskt obunden.
Trots berömmet tar gruppen fasta på fem punkter där Finland kan förbättra i kommande val.
För det första noterade gruppen att vissa av vallokalerna var svåra att nå för personer med funktionsnedsättning. Detta berodde i huvudsak på att lokalen befann sig i en gammal byggnad som inte var anpassad för personer med nedsatt funktionsförmåga.
Vidare konstaterade gruppen att vallokalen kunde vara tydligare utmärkt på valsedeln. Det som skapade problem var att väljare på valdagen måste rösta på sin egen vallokal medan väljare som förtidsröstar kan göra det på vilken vallokal som helst.
Gruppen ansåg också att instruktionerna för hur man poströstar borde klargöras. Nu innehöll flera av formulären små fel som försenade räkningen av poströsterna.

Köbildning och ökande arbetsbörda

Gruppen noterade också köbildning på vissa vallokaler. Detta ledde till att en del väljare måste vänta rätt länge innan de fick rösta.
Till slut ansåg gruppen att den ökande arbetsbördan för röstmottagarna bör beaktas. Enligt gruppen har speciellt den allt populärare förtidsröstningen ökat på mängden arbete.
Gruppen observerade valet i en och en halv vecka för att övervaka att allt gick rätt till. Under valdagen besökte gruppen 65 vallokaler i Esbo, Helsingfors, Kervo, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg och Vanda.
Gruppen bestod av internationella gäster och lokala samarbetspartner.
Förutom observationerna genomförde gruppen intervjuer med myndigheter och medier.

ANDRA LÄSER