Airbnb-hyresvärd tar inte emot vaccinerade gäster – ”Frågan är om det kan räknas som diskriminering”

Det är upp till var och en hyresvärd att bestämma vilken hyresgäst man låter bo i ens lägenhet. Kravet om att hyresgästen ska vara ovaccinerad mot covid-19 kan ändå gå över gränsen för vad som är rimligt, säger experten. 

Airbnb tillåter i vissa fall att hyresvärdar endast tar emot vaccinerade hyresgäster eller ber att hyresgästerna testar sig för viruset före deras vistelse. Hänvisning till coronaviruset är dock inte tillåtet i annonsernas rubriker. Bilden har ingenting med annonsen att göra.
Sabina Kyllönensabina.kyllonen@hbl.fi
05.08.2022 05:00 UPPDATERAD 05.08.2022 08:04
En ljus och stilfullt inredd lägenhet i en finsk storstad dyker upp som en av annonserna på Airbnb, en plattform för korttidsuthyrning av lägenheter.
Lägenheten är ren, men inte överdrivet prydlig, eftersom den ägs av en barnfamilj, skriver hyresvärden i beskrivningen. Därför behöver man som hyresgäst inte oroa sig över att hålla lägenheten helt fläckfri. Husdjur är inga problem, "lurviga vänner" är välkomna att bo där.
Ett krav på sina hyresgäster har de dock. Familjen tar inte emot personer som har vaccinerats mot covid-19.
Hyresvärdar som till exempel föredrar rökfria hyresgäster har funnits länge, men kan en hyresvärd kräva att hyresgästen inte är vaccinerad?
– Kravet är märkligt, men frågan är om det kan räknas som diskriminering, säger specialsakkunnig Henrik Sillanpää vid Konkurrens- och konsumentverket, KKV.
Grundtanken är att avtalsfrihet råder. I praktiken betyder det att privata hyresvärdar inte är skyldiga att ta emot gäster de inte vill ha, på samma sätt som privata företag.
– Hyresvärdar har rätten att fritt välja sina hyresgäster och det kan man egentligen inte blanda sig i, säger Sillanpää.
I ett meddelande till HBL skriver Aribnb att hyresgäster nog har rätt att bestämma sina egna husregler. Till tillåtna regler hör bland annat kraven att hyresgästerna inte för oljud under nattimmarna eller att de inte vistas i något av bostadens rum.
Det finns ändå gränser för vilka kriterier en hyresvärd får ha. Hyresgästens ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd eller funktionsnedsättning får inte vara en förhindrande faktor.
Listan är lång, men vad allt som kan anses höra till dessa kategorier är inte alltid entydigt.
– Om en hyresvärd har krav som berör hyresgästens personliga val eller etiska grunder är det alltid lagstridigt. Det är ännu oklart om valet att vaccinera sig kan anses höra till detta, säger Sillanpää.
Enligt Sillanpää är det alltså svårt att avgöra om annonsen på Airbnb faktiskt handlar om diskriminering.
– En person som kan avgöra sådana fall skulle vara diskrimineringsombudsmannen.
Så vitt Sillanpää vet har rätten eller en ombudsman inte hittills tagit ställning till fall som annonsen på Airbnb. Han har inte heller stött på andra fall där någon blivit utan betjäning på grund av att de blivit vaccinerade mot covid-19.
– Först måste det avgöras om det är ett diskriminerande kriterium. Det är en relativt ny fråga som ännu inte har ett svar, säger Sillanpää.
Om man ingått ett hyresavtal och hyresvärden backar ur för att man är vaccinerad borde det utan tvekan ändå anmälas, tycker han.
– Det är definitivt inte saklig grund för att bryta ett avtal.
Inte i linje med Arbnb's regler
För Airbnb är det här inte en tolkningsfråga. När HBL tar kontakt med företagets internationella pressavdelning för att fråga vilka regler företaget har dröjer det inte länge förrän annonsen försvinner från sajten.
Därefter meddelar de per mejl att annonsen inte är i linje med företagets politik angående innehåll om coronaviruset, skriver företaget i ett meddelande till HBL. Enligt dem får falsk information om covid-19 eller vaccinen mot viruset inte spridas på deras plattform.
”Fastän hyresvärdar har rätt att fastställa egna husregler kan reglerna inte bryta mot företagets riktlinjer eller policy.”
De skriver att fall som dessa är relativt ovanliga men att de uppmuntrar hyresgäster att vara uppmärksamma. Om man stöter på en liknande annons ska man anmäla den.
”Hyresvärdar som bryter mot våra regler på det här sättet riskerar att blir avstängda från vår plattform”, skriver företaget.
Fallet är under utredning och det är ännu oklart om hyresvärden i fråga drabbas av påföljder.

ANDRA LÄSER