Tullen: Kapten på finskt fartyg smugglade över en miljon cigaretter och 1 200 liter starksprit – "Helt exceptionellt"

Kaptenen använde fraktfartyget han själv styrde för att föra in alkohol och cigaretter som sedan såldes vidare, enligt utredningen. Kaptenen misstänks nu för grovt skattebedrägeri.

Tullen betraktar smugglingsfallet som mycket ovanligt då det verkar ha varit kaptenen själv som låg bakom. Under utredningen fick man hjälp av rederiet som äger fraktfartyget i fråga.
29.08.2019 11:48 UPPDATERAD 29.08.2019 14:17
Tullen avslöjar ett ovanligt fall av grovt och systematiskt skattebedrägeri på ett finskt fraktfartyg som gått mellan Finland och Tyskland. Kaptenen på fartyget misstänks ha smugglat inte mindre än 1,1 miljoner cigaretter och 1 200 liter brännvin till Finland under åren 2013–2014.
Vid 48 olika tillfällen misstänks kaptenen ha utnyttjat det lagliga fartygsleveransförfarandet, vars syfte är att anskaffa varor tull- och skattefritt för konsumtion av besättningen på fartyget.
Men förundersökningen visar att besättningens konsumtion av nikotin och starksprit under den aktuella tidsperioden inte kommer i närheten av de mängder cigaretter och flaskor kaptenen transporterade på fartyget han förde befälet över. Enligt Tullen konsumerade besättningen sammanlagt cirka 37 000 cigaretter, men ingen alkohol.
– Det här fallet är helt exceptionellt under de dryga 20 år jag varit i det här jobbet. Alltså den omständigheten att det är kaptenen själv som smugglar in tobak och alkohol och distribuerar produkterna vidare, säger förundersökningsledare Jussi Gustafsson vid Tullen.

Beprövat koncept

I praktiken har smugglingen enligt Tullen gått till så att den misstänkte skaffat cigaretterna och alkoholen skattefritt i Tyskland, när fartyget legat för ankar där. I den tyska hamnen har cigarettpaketen och flaskorna lastats in i den misstänkta kaptenens skåpbil på fraktfartygets bildäck.
Då fartyget korsat Östersjön och anlänt till Finland har den misstänkta enligt Tullen kört ut sin skåpbil, levererat cigaretterna och alkoholen till kontakter för vidareförsäljning, och sedan kört tillbaka ombord på fartyget. Den här proceduren har upprepats tiotals gånger.
Utifrån material som Tullen via rättslig hjälp fått från Tyskland har Skatteförvaltningen beräknat att den misstänkte har kringgått punkt- och mervärdesskatter på sammanlagt cirka 230 000 euro. Skatteförvaltningen har ansett att försäljningen av cigaretterna och alkoholen har varit så omfattande att den kan anses vara utövning av affärsverksamhet.

Försökte slinka undan

Tullen utredde samma fall av misstänkt skattebedrägeri redan under åren 2014–2015. Men då kunde man inte vidta åtgärder mot kaptenen, eftersom personen sade upp sig, lämnade landet och försökte gå under jorden.
2017 häktades kaptenen i sin frånvaro, och en europeisk arresteringsorder utfärdades. I juni i år kunde kaptenen till slut gripas i Estland, där en estnisk domstol beslöt att den misstänkta skulle överlämnas till Finland för att ställas inför rätta.
Fartygets kapten sitter alltjämt häktad. Ärendet har gått till åtalsprövning och behandlas vid Egentliga Finlands tingsrätt.
Däremot misstänks rederiet som äger fraktfartyget inte för delaktighet i skattebedrägeriet.

Alkohol och droger – men också djur

Överinspektör Jussi Gustafsson vid Tullen säger att merparten av de smugglingsfall som kommer till Tullens kännedom handlar om alkohol, nikotinprodukter, narkotika och läkemedel. Men ökända smugglarkungar som Algoth Niska eller Hjalmar Mäkelä, som smugglade sprit under förbudslagens tid, existerar inte i dag, enligt Gustafsson.
– Nej, nu får man ju importera måttliga mängder för eget bruk. Men så finns det de som gör det professionellt, i större skala. De fall vi utreder handlar mest om olaglig import av narkotika, alkohol och dopningsklassade läkemedel.
En annan kategori är smugglade djur, som kan vara exotiska.
– Vi har till exempel påträffat giftormar, andra reptiler och spindlar som olagligt transporterades i personbilar ombord på båtar. De importerades som husdjur och för vidareförsäljning, säger Gustafsson.
I juni i år utredde Tullen ett fall där en man försökte smuggla in åtta hundvalpar av blandras inklämda i en liten papplåda i bilens baklucka. Mannen, som också tidigare smugglat hundar utan dokumentation, åkte fast i terminalen på Skatudden. Hundarna måste avlivas.
Ett annat uppmärksammat fall i somras gällde massiv smuggling av poppers, den gängse benämningen för alkylnitriter som bland annat inhaleras för att öka den sexuella njutningen. Många av alkylnitriterna som används i poppersprodukter klassificeras som läkemedel, och då krävs det importtillstånd.
När härvan utreddes framgick det att poppersprodukterna, som importerats utan tillstånd, gett smugglarna inkomster på omkring 600 000 euro. De smugglade produkterna hade enligt utredningen sålts i flera olika porrbutiker och i deras näthandel under många års tid.

ANDRA LÄSER