Reportrar utan gränser: Coronakrisen försämrar pressfriheten – inte ens Finland går säkert

Länder med svag pressfrihet utnyttjar krisen för att dra åt snaran ytterligare. Finland ligger på plats två på listan som mäter pressfriheten i världen.

Medierna intervjuar polisen vid Nylands gräns i slutet av mars.
Organisationen Reportrar utan gränser (Reporters Sans Frontières, RSF) varnar för att 2020-talet blir avgörande för hur pressfriheten ser ut i framtiden.
Den pågående coronapandemin förvärrar andra globala kriser som påverkar pressfriheten, enligt RSF. Hälsokrisen trappar upp geopolitiska kriser och ökar auktoritära makthavares aggressioner. Coronakrisen kan också öka polariseringen i samhället och försämra förtroendet för medier och andra samhälliga institutioner. Därtill kan mediehusen drabbas hårt av den ekonomiska krisen som pandemin leder till. Därmed hotar coronakrisen också förutsättningarna för att skapa kvalitetsjournalistik.
Enligt den färska rapporten har särskilt auktoritära länder som redan befinner sig längre ner på listan, såsom Kina (177), Iran (173) och Ungern (89), försämrat pressfriheten ytterligare i skuggan av coronapandemin. Organisationen lyfter också fram att i länder såsom Ryssland (149), Indien (142) Filippinerna (136) och Vietnam (175) sprider statliga aktörer disinformation i sociala medier.
Utvecklingen är negativ också i andra Europeiska länder förutom Ungern. Också i Polen (62) försämras pressfriheten. Högerextrema rörelsers hatkampanjer mot medier blir allt vanligare i exempelvis Spanien (29), Italien (41) och Grekland (65), skriver Reportrar utan gränser i sitt pressmeddelande.
Finland kommer på andra plats i pressfrihetsindexet, näst efter Norge. Danmark är på tredje plats och Sverige på fjärde. Men Mika Aaltola, direktör för Utrikespolitiska institutet, säger i pressmeddelandet att vi inte kan luta oss tillbaka i Finland.
"Även i länder som Finland har coronakrisen medfört statliga och samhälleliga påtryckningar för en viss lydnad. Granskande och kritisk journalistisk kan ses som icke-önskvärd."
Coronakrisen påverkar pressfriheten över hela världen.
ANDRA LÄSER