Förening vill inte se sjövillor i Ekenäs

Stadsstyrelsen i Raseborg ska på måndagskväll behandla en planeringsreservering för ett nästan två hektar stort vattenområde där ett under bildning varande bolag vill bygga flytande hus.

– Barckens udde och Gamla stans unika miljö förstörs om man bygger 15-20 flytande hus på vattnet, säger Christian Gröndahl.
Marina Holmberg
03.05.2021 15:02
Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman har för ett under bildning varande bolags räkning anhållit om att få göra en planeringsreservering av ett område i Gama stan i Ekenäs. Det är fråga om ett cirka 1,85 hektar stort område.

ANDRA LÄSER