En lycklig man minns

Soini skötte som utrikesminister dialogen med president Niinistö huvudsakligen per telefon. Soini noterar, han dröjer inte vid eventuella orsaker till denna distans från presidentens sida. Det illustrerar en av bokens brister, frånvaron av problematisering.

Timo Soinis framtid är öppen. Kanalerna står på vid gavel, antingen använder han dem i politiken för det allmänna bästa eller så i businessen till egen fördel. Den egna förträffligheten är gränslös, skriver Torbjörn Kevin i recensionen av Soinis nya bok.

När Timo Soini skriver en bok om Timo Soini kan man vänta sig att den kretsar kring Timo Soini. Därutöver är det här en bok av namndroppning, nationellt och globalt.

ANDRA LÄSER