Naturskyddsförening rasar över stor mängd träd som huggs ned vid Mannerheimvägen

Planerna på att fälla träd i Hesperiaparken är överdimensionerade och mot detaljplanen, menar Helsingfors naturskyddsförening.

De träd som ska fällas vid Mannerheimvägen är märkta med neonfärg.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
17.03.2023 20:10
Mellan Hesperiaparken och fram till statyn Sockerflickan, utanför det som tidigare var Finska sockers huvudkontor, kommer 37 skogslindar, björkar och hästkastanjer att fällas den här månaden.
Allt som allt kommer 150 träd att sågas ned vid och i närheten av Mannerheimvägen på grund av den stora gaturenovering som startat.
Helsingfors naturskyddsförening har bett byggnadsövervakningen i Helsingfors att stoppa gatuarbetena på Mannerheimvägen. Föreningen anser att arbetena strider mot en detaljplan från 1985 och mot Mannerheimvägens gatuplan från 2015.
”Effekterna av gatuentreprenaden har större verkningar djupt in i Hesperiaparken än det som presenteras i gatuplanen för Mannerheimvägen”, säger föreningens sekreterare Emilia Pippola i ett pressmeddelande.
”Stora träd är älskade av stadsbor och viktiga för fåglar och fladdermöss. Träden är också ett kolförråd och en kolsänka, som tar en verkligt lång tid att ersätta när man planterar nya mindre träd”, säger ordförande Noora Kaunisto.
De träd som ska fällas vid Mannerheimvägen är märkta med neonfärg.

ANDRA LÄSER