ESS: Institutet för hälsa och välfärd överväger att förkorta karantänstiden

Institutet för hälsa och välfärd diskuterar för tillfället antalet karantänsdagar med sjukvårdsdistrikten, skriver Etelä-Suomen Sanomat.

Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger till Etelä-Suomen Sanomat att en kortare karantän kan motivera folk att bättre följa karantänsrekommendationerna.
Institutet för hälsa och välfärd överväger att förkorta karantänstiden för de som exponerats för coronaviruset, skriver Etelä-Suomen Sanomat (ESS). Enligt tidningen diskuterar institutet saken med sjukvårdsdistrikten och infektionsläkarna i kommunerna.
Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger till ESS att det finns två orsaker varför man överväger att förkorta karantänen. För det första är det mycket osannolikt att en person smittar i slutet av karantänen och för det andra kan det förbättra motivationen att följa karantänsrekommendationerna.
– Om man förkortar tiden är det lättare att orka vara i karantän, säger Puumalainen till ESS.
Flera europeiska länder har förkortat karantänen från 14 dagar till 10 dagar. I Frankrike är karantänstiden 7 dagar.

ANDRA LÄSER