Svenska Yle samordnar dramaproduktionen

En ny dramachef ska ansvara för dramaproduktioner i radio, tv och på webben. Samtidigt byter Radioteatern namn till Audiodrama.

Det dramaturgiska kunnandet ska stärkas på Svenska Yles nya dramaavdelning, berättar Maria Lundström, ansvarig producent för kultur, drama och dokumentärer.
Svenska Yles dramaproduktion genomgår flera förnyelser. Just nu söker man en ny producent med ansvar för det finlandssvenska dramautbudet i tv, radio och på webben.
ANDRA LÄSER