Fräscht med historisk spelstil

Minna Nybergs The crab får oss att reflektera kring hur gammalt det nya är. Människan har varit att tvungen att förändra sig i århundraden, ändå vet vi att tragedins upplösning kommer som ett brev på posten.

I historisk gestik har kroppens rörelser, särskilt handrörelsen, stor betydelse för hur vi tolkar det som sägs. Minna Nyberg framför sitt musikspel i Brages festsal i Helsingfors.