Fräscht med historisk spelstil

Minna Nybergs The crab får oss att reflektera kring hur gammalt det nya är. Människan har varit att tvungen att förändra sig i århundraden, ändå vet vi att tragedins upplösning kommer som ett brev på posten.

I historisk gestik har kroppens rörelser, särskilt handrörelsen, stor betydelse för hur vi tolkar det som sägs. Minna Nyberg framför sitt musikspel i Brages festsal i Helsingfors.
Barbro Enckell-Grimm
25.11.2021 09:31 UPPDATERAD 25.11.2021 13:49
Det har redan länge varit praxis att man, i den mån man spelar klassiker, utgår från ett manuskript och moderniserar det efter behov. När det gäller äldre spelstil och skådespelarkonst tillämpas det när det gäller en del asiatiska koncept, till exempel Nohteater eller närmare oss, Commedia dell'arte. Texter finns kvar, koncept faller lättare i glömska (koreografier undantaget som bekräftar regeln).

ANDRA LÄSER