Enkät: Nästan 85 procent av finländarna ser Ryssland som ett betydande militärt hot

Andelen som anser att Ryssland är ett hot har ökat med 25 procentenheter på ett år.

58 procent av de tillfrågade ansåg att de ryska medborgarna är trevliga människor.
Invasionen av Ukraina har haft en tydlig inverkan på finländarnas syn på Ryssland. Över 90 procent ser nu Ryssland som en instabil diktatur med expansiva ambitioner.
Också tilliten till landet sjunker lider – 74 procent anser att Ryssland är en opålitlig avtalspartner. Andelen som anser att Ryssland är opålitligt har ökat med 34 procentenheter på ett år.
Resultaten kommer från Finlands näringslivsdelegation EVA som tillfrågat 2 074 personer i början av mars. Undersökningen har en felmarginal på 2-3 procentenheter i bägge riktningar.
Ilkka Haavisto, EVA:s forskningschef, säger i ett pressmeddelande att den förändrade synen på Ryssland kan förklara varför Nato för många har blivit ett attraktivt alternativ.
"Finländarna anser dock att Rysslands problem inte är folket utan ledarskapet. En klar majoritet tycker att ryssarna är trevliga människor och uppskattar den ryska kulturen", säger Haavisto.
ANDRA LÄSER