Finland har alla möjligheter att tjäna på grön energi menar österbottniskt energikluster

Sektoröverskridande arbete är nyckeln till framgång när vi ska ta steget mot ett klimatneutralt samhälle. Det österbottniska energiklustrets experter betonar att både beslutsfattare och individer har ett ansvar.

Experterna förespråkar ökad användning av biogas som bränsle i stället för bensin.
För tillfället finns det en global marknadspotential på cirka 100 miljarder euro för förnybar energi. För cirkulär ekonomi räknar man med att andelen kommer att vara 18 000 miljarder euro år 2030. Finland är ett litet och smidigt land som lätt kan dra nytta av denna potential.

ANDRA LÄSER