1968 som mytologi och begreppsmonopol

1968-pratet är en slags konservatism som åberopar något monumentalt i det förflutna som gått förlorat medan dagens samhälle blivit förkastligt och omoraliskt.

Året 1968 har för mig alltid varit mytologiskt – hela 1960-talets kritiska och revolutionära klimat är något de äldre generationerna beskriver för oss senare födda som en dröm och en kamp. Urspr...