1979 – året då världen vände

Vi är vana att tänka oss en tidsperiod från 1945 till 1989, då muren föll. Men skall vi tro den tyska historikern Frank Bösch, professor i 1900-talets historia vid Potsdams universitet, var det 1979 som världen vände.

Ayatollah Khomeinis återkomst till Teheran från sin exil i Paris hörde till de stora händelser som inträffade 1979 och som bidrog till att världen började förändras.
10.08.2020 08:38 UPPDATERAD 10.08.2020 08:47

ANDRA LÄSER