Sökande får skriva urvalsproven till universiteten på plats i vår

Med två meters avstånd, munskydd och undvikande av närkontakter två veckor före urvalsprovet hoppas universiteten kunna ordna proven på plats i vår.

Universiteten ordnar med noggranna säkerhetsarrangemang för att kunna genomföra fysiska urvalsprov i vår. Sättet att genomföra proven ändras endast om myndighetsföreskrifterna kräver det.
Johanna Häggblom
15.03.2021 12:11 UPPDATERAD 15.03.2021 15:53
Universiteten har gemensamt beslutat att vårens och sommarens urvalsprov ordnas på plats på campus eller i andra fysiska lokaler. De flesta prov skrivs i maj och juni.
Det förutsätter ändå vissa säkerhetsarrangemang, att alla bär sitt ansvar och kommer till platsen endast om man är frisk, påpekar Petri Suomala, ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning vid Finlands universitetsrektorers råd Unifi, i ett pressmeddelande.
"Vi har bedömt att anordnandet av fysiska urvalsprov under dessa omständigheter är det bästa sättet att genomföra rättvisa studerandeantagningar", motiverar han.

Undvik närkontakter

Universiteten rekommenderar att sökandena undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid de deltar i provet. Vid ankomsten till provet och vid provtillfället ska skyddsavstånden på två meter iakttas. Munskydd ska också användas.
Om den sökande är i officiell karantän kan han eller hon inte delta i urvalsprovet. Personer i frivillig karantän ska inte heller delta i urvalsprovet. För dem ordnas inget nytt provtillfälle.
Åbo Akademi meddelar att universitetet ordnar sju urvalsprov i maj och juni samt ett språkprov i april.
"Vi befinner oss i en speciell och krävande situation men vi har förberett oss noga och gör allt vi kan för att urvalsproven ska gå att genomföra säkert. På det här sättet blir det möjligt för de flesta att delta i urvalsproven. Alla sökande ska garanteras så rättvisa förutsättningar som möjligt", säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen vid Åbo Akademi, på akademins webbsida.
Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning finns på Unifis, universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.
Högskolornas andra gemensamma ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningar under våren börjar den 17 mars.

ANDRA LÄSER