HST:s personal godkänner inte en bolagisering

Vi anser att det är helt ogrundat att påskynda ett så här viktigt beslut. Eller är det bråttom på grund av viljan att sätta överföringsavtalet i kraft innan ett nytt kollektivavtal kan förhandlas fram inom kommunsektorn?

14.04.2021 11:35
Planerna att bolagisera Helsingfors stads trafikverk (HST) oroar personalen. De två viktigaste anledningarna till projekten har varit konkurrensen av spårvägstrafiken i framtiden, och regionala synergifördelar mellan bolagets delägarstäder Helsingfors, Vanda och Esbo. Vi anser inte att dessa argument är användbara.
I maj i fjol beslutade styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT att köpa de första årens trafik på Spårjokern av HST utan konkurrens. Avtalet är giltigt åtminstone till augusti 2028 med fyra optionsår, så att avtalet löper ut senast i augusti 2032. HST skall också fortsätt operera spårvägstrafiken i innerstaden av Helsingfors för tio år (2024–2034). Och nu har HST bedömt att den föreslagna bolagsmodellen inte kan delta i konkurrensen om Spårjokerns trafik efter avtalsperioden (HS 12.3).
Regionala synergifördelar är lika tvivelaktiga eftersom det bara är Vanda som skulle delta i företaget utöver Helsingfors. Och bara med förutsättning att om Vandas egna spårvagnsprojekt misslyckas kommer Vanda lämna sig utanför företaget. Spårvagnsprojektet håller på att bli en av de hetaste omtvistade frågorna i Vanda kommunval, och genomförandet av projektet är osäkert. Esbo ska inte delta i företaget, eftersom metron och Spårjokern ändå kommer att vara i trafik till Esbo.
Det planerade bolaget kommer att bli ett icke-vinstbringande aktiebolag. Men det betyder inte att personalens anställningsvillkor inte kommer att försämras när kollektivavtalet inom kommunsektorn löper ut under våren 2022, och arbetsgivaren kan välja den billigaste kollektivavtalssektorn som ska respekteras av bolaget.
Förar- och underhållsföreningarna representerar cirka två tredjedelar av HST:s 1 200 anställda. Samarbetsförhandlingar i samband med ett införlivande är aldrig lätta för personalrepresentanter, men under coronarestriktionerna är de exceptionellt svåra. Trots detta ska hela processen nu drivas igenom så att beslutet om införlivande redan står på stadsfullmäktiges dagordning senast den 5 maj.
Vi anser att det är helt ogrundat att påskynda ett så här viktigt beslut. Eller är det bråttom på grund av viljan att sätta överföringsavtalet i kraft innan ett nytt kollektivavtal kan förhandlas fram inom kommunsektorn?
Helsingfors stads strategiska mål är att "göra allt lite bättre". Varje dag strävar HST:s personal efter att leva upp till denna princip i sitt arbete. Vi tror att som affärsverk är HST det bästa för spårvagns- och metrotrafiken för invånarna i huvudstadsregionen – och för deras skattepengar.

Petri Lillqvist,

ordförande, Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry,

Hannu Lehtinen,

ordförande, Helsingin raidetyöntekijät JHL ry

ANDRA LÄSER