Virusläget under kontroll i Finland – uteblivna primärvårdsbesök under epidemin oroar

Uppluckringen av coronarestriktioner har ännu inte påverkat virusläget i Finland och läget är överlag stabilt i landet. Det var den goda nyheten under dagens lägesuppdatering. Utvecklingen i andra länder är däremot oroande.

Social- och hälsovårdsministeriets strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki och THL:s överläkare Taneli Puumalainen meddelar att coronaläget i Finland är under kontroll.
– I Finland är coronavirusepidemin mycket lugn för tillfället, antalet tillfrisknade överstiger antalet nya insjuknade, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet under ministeriets och Institutet för hälsa och välfärds lägesuppdatering i dag.
Enligt Taneli Puumalainen, överläkare på Institutet för hälsa och välfärd (THL), ligger reproduktionstalet på 0,40–0,75 för tillfället. Att restriktionerna luckrades upp och restauranger samt barer öppnade i början av månaden har inte påverkat antalet nya coronafall.
I fjorton sjukvårdsdistrikt har inga nya fall uppdagats den senaste veckan och de nya fallen är få också i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Endast två personer befinner sig i intensivvård för covid-19. Ministeriet meddelar att kapaciteten inom intensivvården inte överskridits en enda gång under epidemin.
Enligt Voipio-Pulkki är det däremot oroande att besöksantalet hos alla primärvårdstjänster och rådgivningar, bland annat inom munhygienvården, har minskat under coronakrisen. Också vården av långtidssjuka har lidit.
– Speciellt uteblivna besök på mödrarådgivningar är oroande, säger hon.
Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar alla att börja använda vårdtjänster normalt igen även för icke-brådskande vård.

Världsläget oroande

Reserestriktioner har hävts för de baltiska länderna, Norge, Danmark och Island. En utredning om att avveckla gränskontrollerna också för andra europeiska länder fastställs senast den 10 juli. Ett av länderna på listan är Tyskland där antalet nya coronafall nu snabbt stiger igen.
Enligt Puumalainen kommer utvecklingen i Tyskland att följas med och tas i beaktande i utredningen om vilka länder som kommer med på den slutgiltiga listan av länder där reserestriktionerna avvecklas.
– Målet är att tillåta resor endast till ställen där epidemin är under kontroll, och läget liknar det vi har i Finland för att undvika smitta utifrån, säger han.
I Sverige visar ett minskande antal intensivvårdspatienter på en förbättring i virusläget trots att antalet nya fall fortfarande är högt. Sverige har ökat antalet tester och fler personer med svaga symtom testas nu. Därför uppdagas fler nya fall än tidigare.
I resten av världen är läget dystert.
– Tyvärr ökar smittan kraftigt på ett globalt plan. Pandemins center finns i Amerika för tillfället, och det folkrika Sydamerika är mycket drabbat. Flera delstater i USA rapporterar också om ökande antal nya fall, säger Puumalainen.
Nya fall av coronasmitta i länder som redan haft smittan under kontroll visar också på en risk för nya smittkluster.
– Så länge viruset finns i samhället finns möjlighet för nya fall trots att läget är lugnt nu, säger Voipio-Pulkki.

ANDRA LÄSER