Vårdfrågor och rasism oroar FSD:are

Vårdreformen, rasismens uppgång och den globala utvecklingen. De här tre temana var präglade debatten då Finlands svenska socialdemokrater (FSD) samlades till kongress i Åbo på veckoslutet.

Oroliga. Ville Skinnari, Camilla Gunell, Maarit Feldt-Ranta och Viktor Kock talade på FSD:s kongress i Åbo.
– Regeringen håller på att montera ner det nordiska välfärdssamhället. Det är bekymmersamt att Finlands agenda är så nationalistisk och inåtvänd, sammanfattade riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta den allmänpolitiska debatten på de finlandssvenska socialdemokraternas 103:e kongress i lördags.
Som de allvarligaste följderna av regeringspolitiken ser hon de stora nedskärningarna, privatiseringen samt en skatte- och avgiftspolitik som drabbar de mest utsatta grupperna i samhället hårdast.
– Regeringen har en ideologisk syn på samhället: Det offentliga ska vara så litet som möjligt och de jobbar hårt för att gynna bolagen. De gör en skattepolitik som skapar klyftor, säger hon.

Kock efterlyser skärpning

För att möta de politiska utmaningarna höjdes vissa röster för en förnyelse av socialdemokratin. En motion om huruvida socialdemokratin kan ömsa skinn fanns till och med på fördragningslistan.
– Självklart bör vi anpassa vår politik att passa dagens läge men våra grundprinciper kan vi inte avgå, säger FSD:s ordförande Viktor Kock.
Han tog också upp de politiska utmaningarna i samband med flyktingvågen. Kock anser att man inte borde tala om en flyktingkris utan att krisen är att EU inte klarat av att hålla fast vid demokratiska värden och försvara de mänskliga rättigheterna.
– Krisen är att vi tillåter tusentals drunkna i Medelhavet på sin flykt från krig och förföljelse och sluter inhumana avtal med Turkiet som möter flyende med kulsprutor, säger han.
Vårdreformen glömmer människan
På kongressen var det många som uttryckte oro för vårdreformen.
– Den är det största privatiseringsprojekt i vår historia och motiveringarna bakom den är svåra att förstå, säger FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.
Särskilt framtiden för Vasa centralsjukhus omfattande jour och det svenska språkets ställning inom vården väckte farhågor. Riksdagsledamoten Ville Skinnari säger att diskussionen om vårdreformen fokuserar alltför mycket på systemet.
– Klienten har glömts bort. Det är viktigt att alla ska få en god vård och vård på sitt eget språk.
Skinnari som också sitter med i Nordiska rådet poängterar vikten av att finländare talar flera språk.
– SDP har konsekvent jobbat för tvåspråkigheten och det är viktigt att det jobbet fortsätter.
I framtiden hoppas han på ett mer internationellt, mångspråkigt Finland.
Lantrådet Camilla Gunell som är ordförande för Ålands socialdemokrater anser att Finland står inför ett vägskäl när det gäller solidaritet och mänskliga rättigheter. Hon varnar för de fascistiska strömningar som synts på olika håll i Europa under den senaste tiden. Gunell ser också en klimatförändring inom den finska politiken.
– Jag tror att Sannfinländarna flyttar gränser för vad man får säga om olika grupper. Man får nästan poäng om man säger något fult om finlandssvenskar, utlänningar eller ålänningar.
Gunell säger att Åland upplevt bakslag efter bakslag från den finländska regeringens sida. Hon räknar upp vindkraftsfrågan, löften om en förhöjd klumpsumma som inte blev av och svårigheter att nå resultat i Ålandskommittén.
– Det värsta är att Ålandsfrågorna har blivit en del av den finländska politiska vardagen fast de borde skötas helt separat, säger hon.

ANDRA LÄSER