Mirjam Kalland: Att sköta om en bebis är konditionsträning för hjärnan

När man är som tröttast med nattvak är det kanske svårt att tänka sig att man sysslar med hälsofrämjande konditionsträning av hjärnan med långsiktiga positiva effekter – men det gör man, skriver Mirjam Kalland.
24.01.2023 19:10 UPPDATERAD 24.01.2023 21:15
En forskarkollega på Yale Child Study Center har medverkat i en artikel som studerar moderskap från en ovanligare synvinkel. På samma sätt som puberteten innebär stora hormonella, psykiska och fysiska förändringar, ägnade att förbereda individen för vuxenlivet och självständighet, påverkar havandeskapet och tiden före och efter födseln kvinnan hormonellt, psykiskt och fysiskt. Men artikeln frågar: vilka effekter har dessa hormonstormar och andra förändringar på lång sikt på individens utveckling?
I artikeln introduceras ett för mig nytt begrepp, ”matrescens”, som handlar om den psykofysiska förändring som sker för att utveckla individen till att ta hand om och bära ansvar för en ny liten människa. Därmed är jämförelsen mellan adolescens och matrescens fungerande, eftersom båda stadierna förbereder individen för en fundamental och slutgiltig förändring, och båda innehåller förutom hormonstormar fysiska, mentala och social förändringar.
Det intressanta i den här vinklingen är att barndomen, adolescensen och ålderdomen är utforskad, medan forskningen om mödrar har fokuserat mest på moderskapet, det vill säga hur man förverkligar sin förändring till att bli en omsorgsgivande förälder.

ANDRA LÄSER