"Tajmningen är tragisk då klimatfrågan faller under krigets långa skugga"

Om vi försummar klimatkrisen för att andra kriser kostar för mycket blir den både värre och dyrare. Pekka Reinikainen, klimatpaktsambassadör, varnar för en ohanterlig flyktingström om vi prioriterar fel.

Pekka Reinikainen säger att individuella klimatinsatser visst gör en skillnad. – Enskilda individers personliga livsstilsbeslut har framkallat stora förändringar i industrin och handeln. Samma drivkraft kan förändra fler sektorer, säger han.
Det sägs att en olycka sällan kommer ensam. Rysslands invasion av Ukraina kom ovanpå pandemin som bröt ut precis då det internationella samfundet hade börjat ta klimatarbetet på större allvar. Nu konkurrerar flera kriser om begränsade resurser.
ANDRA LÄSER