Realism, inte haremsbilder

1850-talets stora stjärnor i Frankrike är salongsmålarna med sina historiska tablåer eller haremsbilder. Nya vindar för in realismen, med Millet och Courbet som de stora namnen.

Kjell Andersen
09.04.2020 06:17 UPPDATERAD 15.04.2020 21:11
Vår vän Millet visar vrede och vördnad. Han är långt från tidens kommersiella ideal. Detta är sprängstoff.

ANDRA LÄSER