Helsingforsbiblioteken var populära förra året – över tre miljoner besökte Ode

Sammanlagt 9 miljoner besökte bibliotek i Helsingfors förra året. Och 3,1 miljoner av dem gick till det nybyggda Ode, som öppnade 2018.

Över tre miljoner besökte biblioteket Ode år 2019, visar siffror från Helsingfors stad.
Siffrorna innebär att 40 procent fler besökte bibliotek jämfört med året innan.
Även om antalet fysiska lån ökar, är det i synnerhet det digitala som blivit bibliotekens nya dragplåster.
84 procent fler ljudböcker laddades ned 2018, och e-tidningar lästes nästan dubbelt så mycket som året innan.
– År 2019 blev det tydligt att digitaliseringen inte tar bort användarna från biblioteket. I stället för det med sig fler användare både till närbiblioteken och till nättjänsterna, säger direktören för bibliotekstjänster Katri Vänttinen i ett pressmeddelande.
Men det var inte bara läsning och lån som lockade besökare till Ode och andra bibliotek. Många ville också låna instrument, apparater, arbets- eller idrottsredskap.
Dessutom besökte hela 300 000 personer de evenemang som biblioteken ordnar, bland annat sagostunder och språkkaféer.
– Det är gripande att se hur bra människorna trivs i biblioteket och hur mycket feedback vi får – både tacksamhet och förbättringsförslag.
Framför allt digitala lån ökade förra året.

ANDRA LÄSER