Efter felräkning i 600 000 skattekort: Korrigerade skattekort skickas ut

596 000 personer i Finland fick en alltför låg skattesats för år 2023. Nu skickar Skatteförvaltningen ut nya skattekort till de berörda.

Över en halv miljon finländare kan förvänta sig ett beslut om nytt skattekort i januari.
Adam Stefánsson Högnäsadam.hognas@ksfmedia.fi
22.12.2022 07:15 UPPDATERAD 22.12.2022 08:20
På grund av ett mänskligt misstag beräknades skattesatsen fel för en stor del av pensionstagarna. Tidigare i december meddelade Skatteförvaltningen att det rörde sig om misskalkyler på 0,5–1 procentenheter. 
Nu har misstaget rättats till och nya korrigerade skattekort, som träder i kraft den 1 februari, skickas direkt till pensionsutbetalarna. I januari får alla de som haft en felaktig skattesats ett beslut om nytt skattekort från Skatteförvaltningen. 
Korrigeringen gäller bara skattekort för pension. Andra eventuella skattekort ändras inte, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen från Skatteförvaltningen.
– Felet i beräkningen av skattekorten för pensionstagare påverkade också indirekt skattesatsen för alla inkomster utöver skattesatsen för pensioner. Eftersom skattekorten för andra inkomster inte korrigeras kan skattesatsen för pensionen stiga mer än med en procentenhet, såsom vi tidigare meddelat.

ANDRA LÄSER