Ledare: Skuggbudget, skuggboxning, skuggspel

En skuggbudget är en teoretisk sifferexercis, där oppositionspartier presenterar ett alternativ till regeringens spenderingsplaner. Då svallar politiska passioner upp till ytan, men denna retoriska dragkamp påminner i mångt och mycket om skuggteater.

Regeringens budgetförslag för 2023 går lös på rekordsumman 80,5 miljarder euro, med ett underskottet på 8,1 miljarder. Oppositionspartiernas skuggbudgetar är mer friserade.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
30.11.2022 10:32 UPPDATERAD 30.11.2022 10:33
En levande demokrati förutsätter väljare med förmåga att kritiskt utvärdera den kavalkad av lättköpta budskap som politiska pr-strateger serverar. Demokrati handlar inte bara om rättigheter, utan också om skyldigheter. I apatins mörker förtvinar folkväldet.
Utan en livskraftig, uppkäftig opposition har vi heller ingen demokrati, bara alternativlöshet. Just därför är demokrati genuint krävande för den enskilde medborgaren, som är fullt upptagen med sitt.
Inuti demokratin döljer sig fröet till dess egen undergång: en latent efterfrågan på populism, den hägring av förenklade lösningar dit folket vänder blicken så fort det politiska läget börjar kännas för invecklat. Tacka vet vi då skuggbudgetarna, där vi kan röntgensyna alternativen, i detalj, eller?

ANDRA LÄSER