Skyddspolisen: Risken för högerextrem terrorism har vuxit i Finland – också förberedelse har uppdagats

Risken för högerextrema terrordåd har vuxit i Finland, bedömer Skyddspolisen. Skypo ser det som extremt oroväckande att det har förekommit indikationer på förberedelse av konkreta högerextremistiska dåd.

Spionage som hotar Finlands nationella säkerhet bestod 2020 fortfarande främst av rysk och kinesisk aktivitet, skriver Skypo i sin nyutkomna årsbok.
23.03.2021 09:30 UPPDATERAD 23.03.2021 13:52
Skyddspolisen, Skypo, har gett ut sin årliga lägesöversikt i form av Skypos årsbok. Precis som tidigare år bjuder boken på intressant läsning.
Enligt Skypos bedömning ligger hotnivån för terrordåd i Finland kvar på nivå två, det vill säga förhöjt hot på en fyrgradig skala. Men nytt för i år är att Skypo bedömer att hotet från extremhögern är mer oroväckande än förr.
– Hotbilden är på oförändrad nivå, men lägesbilden som ligger bakom har förändrats på ett betydande sätt: Extremhögern står för den största förändringen, säger Skypos analyschef Pekka Hiltunen i samband med bokutgivningen.
Skypo har identifierat högerextrema aktörer som har både förmågan och viljan att genomföra terrordåd.
– Vi talar om personer eller mindre grupper som försöker dölja sin verksamhet och som inte nödvändigtvis har några som helst kopplingar till större organisationer bortsett från internationella högerextrema nätmiljöer, säger Hiltunen.

Högerextremister har försökt skaffa redskap för terrordåd

Extremt oroväckande enligt analyschefen är att det till Skypos kännedom har kommit indikationer på förberedelse av konkreta dåd. Det här har skett till exempel genom att aktörer har försökt skaffa sig redskap som lämpar sig för våldsdåd.
– Det är svårt att identifiera särskilda grupper då vi talar om högerextremistisk terrorism. Men det mest oroväckande fenomenet kan skådas på internationella nätforum där individer eller mindre grupperingar för diskussioner som främjar terrorism, säger Hiltunen.
Hiltunen vill av operativa skäl inte gå in på de konkreta förberedelser av högerextremistisk terrorism som har uppdagats.
– Men tittar man på högerextrem terrorism på ett generellt plan i västvärlden så brukar det handla om invandring och invandringspolitik. Också olika religiösa grupperingar har kunnat bli offer, säger Hiltunen.
Skypo är också förtegen om det har inletts förundersökningar mot högerextrema aktörer som misstänks för föreberedelse av terrordåd.
Högerextrema dåd bygger ideologiskt på antiislamism, antisemitism eller allmän invandringsfientlighet.
"En ideologisk drivkraft för högerextrema terrorister som är värd att beakta, är teorin om det så kallade befolkningsutbytet. Denna konspirationsteoretiska referensram bygger på tanken om ett fundamentalt hot som migration och multikulturalism utgör mot den västerländska vita befolkningen", skriver Skypo i årsboken.
Vid presskonferensen vid utgivningen av årsboken blir Skypo-chefen Antti Pelttari ombedd att kommentera det faktum att den så kallade teorin om befolkningsutbyte också har använts av demokratiskt valda politiker i Finland, till exempel ledande Sannfinländare.
– Det här är en av de ideologier som finns bakom högerextremismen och ideologin ligger också bakom förändringen i vårt terrorismförebyggande, säger Pelttari.

Eggvapen, fordon och sprängladdningar

Mest sannolikt är det med attacker som är enkla att utföra med lättillgängliga redskap, till exempel eggvapen och fordon. Men det är också möjligt att sprängladdningar eller skjutvapen används, skriver Skypo i årsboken.
Den radikala islamistiska terrorismen är just nu i en övergångsfas. Islamska staten, IS, har blivit mindre attraktiv efter att organisationen i början av 2019 förlorade sina territorier i Syrien och i Irak.
Men anhängarna av ideologin har inte försvunnit. Skypo skriver att vistelsen på IS-kontrollerat territorium har gett upphov till bekantskaper och komplicerade familjeförhållanden över gränserna och skriver att det är sannolikt att största delen av dem som återvänder till Finland fortsätter med radikal islamistisk verksamhet. Samtidigt finns det också personer som har blivit besvikna på IS bland återvändarna.

390 målpersoner för kontraspionage

Skypo har i dag cirka 390 personer under särskild lupp, eller "målpersoner för kontraspionage", som det heter i årsboken. Förteckningen över målpersoner är inte permanent, utan personer införs och stryks från listan kontinuerligt.
En majoritet av målpersonerna för kontraterrorism har kopplingar till radikal islamism. Av operativa skäl säger Skypo inte hur många av dem som är under särskild uppsikt som inte är radikalislamister eller deras närstående. Till exempel får vi inte veta hur många högerextremister som Skypo följer.
2020 var det första hela året då Skypo verkade i enlighet med de nya underrättelsebefogenheter som riksdagen gav Skypo. I och med förändringen har Skypo kunnat rekrytera mer personal och har i dag cirka 500 anställda.

Coronan gjorde livet svårt för traditionella spioner

Coronapandemin inverkade stort på Skypos verksamhet i fjol. Rese- och mötesrestriktionerna gjorde det svårare för främmande stater att bedriva personbaserad underrättelseinhämtning i Finland. Men då möjligheterna till traditionellt spioneri försvårades, ersatte främmande makter de klassiska spionerna med delvis ett allt aktivare cyberspionage.
"Plötsligt blev det svårt att resa, träffa andra och kartlägga vem det kan löna sig att försöka värva", skriver Skypo.

Ryssland och Kina spionerar mest på Finland

De sedvanliga misstänkta, det vill säga Ryssland och Kina, spionerar fortfarande mest på och i Finland. Eller som det i årsboken heter: "Spionage som hotar Finlands nationella säkerhet bestod 2020 fortfarande främst av rysk och kinesisk aktivitet."

ANDRA LÄSER