Mindre än en tredjedel av den tillåtna mängden björnar fälldes

Förvaltningsdomstolar stoppade björnjakten på flera håll i landet.

Årets jaktsäsong resulterade i avsevärt färre fällda björnar än förra året. Arkivbild från en djurpark i Kuusamo.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
07.11.2022 21:07
Björnjakten i Finland avslutades den sista oktober. Totalt fälldes 135 brunbjörnar i syfte att vårda stammen, uppger Finlands viltcentral på måndagen. Jakten började i augusti.
Antalet björnar som fälldes var i år bara en tredjedel av vad det var förra året, 135 mot 388 björnar. Att antalet sjönk så kraftigt beror på att förvaltningsdomstolar runtom i landet hävde många björnjaktstillstånd.
Enligt Naturresursinstitutets uppskattning har björnstammens tillväxt avtagit i Finland. Före årets jaktperiod fanns mellan 1 780 och 1 940 björnar som var över ett år gamla och cirka 460 björnungar, bedömer institutet.
Björnstammen har vad som kallas en ”gynnsam bevarandestatus”, vilket betyder att dess utbredningsområde, framtidsutsikter, populationsstorlek och livsmiljö är goda.

Björnjakten regionvis

Lappland: 28 fällda björnar (23 året innan)
Uleåborg: 15 (15)
Kajanaland: 25 (57)
Sydöstra Finland: 24 (31)
Södra Savolax: 22 (35)
Mellersta Finland: 6 (11)
Österbotten: 4 (4)
Norra Tavastland: 0 (3)
Norra Karelen: 4 (198)
Norra Savolax: 7 (11)
Källa: Finlands viltcentral

ANDRA LÄSER