Valhörna: Östersjön är i behov av våra insatser

20.03.2023 14:17
Trots flera decennier av arbete för att skydda vårt innanhav mår Östersjön fortfarande dåligt. Det främsta hotet mot Östersjön är fortsättningsvis övergödningen. Havet har råkat in i en ond cirkel där sedimenterade närsalter löser sig på nytt i vattenmassan som en följd av syrefria havsbottnar. Samtidigt utarmas våra kustvatten på sin biologiska mångfald till följd av övergödningen.
Kampen mot övergödningen i Östersjön är inget sprinterlopp utan en gren som kräver uthållighet och kontinuerliga insatser. Vi måste fortsättningsvis minska på den yttre belastningen från exempelvis jord- och skogsbruk. Samtidigt ska vi i högre grad ta i bruk nya och effektiva metoder inom vattenskyddet, till exempel anläggning av våtmarker och gipsspridning på åkrar. En förbättring av Östersjöns tillstånd ska vara en prioritet i miljöskyddet. Vi ska se till att kommande generationer kan njuta av ett rent Östersjön.
Karin Cederlöf, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER