Enkät: Hälften av lågstadiebarnen cyklar till skolan

Bland lågstadieeleverna är det populärt att cykla till skolan, visar en enkätundersökning som försäkringsbolaget If låtit göra.

08.08.2016 10:41 UPPDATERAD 08.08.2016 10:49
Kring hälften av de elever som svarade på enkäten sade att de cyklar hem från skolan.
Nästan alla svarade att de har lärt sig en trygg väg till skolan, men över en tredjedel av lågstadiebarnen sade att de är rädda för bilar som kör hårt. Nästan hälften sade att de önskar att bilarna skulle köra långsammare.
Andelen elever som svarade att de inte har varit rädda i trafiken på sin skolväg var betydligt mindre än tidigare år. År 2014 svarade var femte att de inte är rädda för någonting på sin väg till skolan. Nu var andelen orädda 14 procent.
265 barn i lågstadieåldern, det vill säga mellan 7–12 år, svarade på försäkringsbolaget Ifs enkätundersökning. Enkäten gjordes för tredje gången och den framställdes av YouGov.

ANDRA LÄSER