Brittiska riskkapitalister dök upp bland Stockmanns storägare

För att lösa Stockmanns skuldproblem fick fordringsägarna möjligheten att konvertera sina pengaanspråk till aktier. Det betyder att listan över de största ägarna kastas om.

Stockmanns ekonomiska problem har lett till att företaget genomgår en skuldsanering.
23.07.2021 06:00
I måndags gick Stockmann ut med en flaggning om en betydande förändring i ägarbasen. Ett föga känt bolag med namnet Denali European Opportunities Designated Activities Company hade seglat upp bland bolagets största ägare, med en andel på 5,57 procent.
Börsbolag är skyldiga att informera utåt om en ägares innehav överskrider vissa gränsvärden, och 5 procent är ett sådant.
Med ett innehav på över 5,5 procent blir det nya bolaget Stockmanns sjätte största ägare, efter Konstsamfundet, pensionsbolaget Varma, Hartwall Capital, Svenska litteratursällskapet och privatplaceraren Kari Niemistö.

ANDRA LÄSER