Behovet av matutdelning är stort – aktörer försöker nå de hjälpbehövande trots epidemin

Hamstrandet har gjort att de som upprätthåller mathjälp i huvudstadsregionen har mindre att dela ut. Samtidigt minskar inte behovet. Coronaepidemin gör att somliga matutdelare har stängt, medan andra lägger om sin verksamhet.

Matkassar delades ut vid Hurstis självständighetsfest 2017. Nu kommer livsmedlen från matutdelningen fördelas på olika aktörer i Helsingfors. Tanken är att stora samlingar ska undvikas.
På onsdagen höll Hurstis matutdelning i Berghäll i Helsingfors öppet för sista gången på ett tag.
– Vi såg till att för många inte kom in samtidigt och att ett avstånd på en meter hölls i kön, säger Sini Hursti-Lindholm.
Organisationen hade tillverkat sin egen handsprit eftersom man inte längre lyckats få tag på den varan, och vidtog andra försiktighetsåtgärder.
Men nu är det slutköat för ett tag i Berghäll. Hjälpbehovet minskar ändå inte. Hursti-Lindholm befarar att det går tvärtom.
Därför har man inlett ett samarbete med Helsingfors stad och de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors. Livsmedlen från Hurstis mathjälp går i stället till andra matutdelningar som finns mer utspridda för att inte så stora folksamlingar ska uppstå.
Den största matutdelningen, i Kvarnbäcken, har också stängt på grund av smittorisken. Dessutom delas inte längre enskilda livsmedel ut.
– Det är färdigt packade matkassar och det går inte att påverka innehållet i dem, säger Mare Kinanen, chef för diakoniarbetet i Helsingfors.
Enligt Kinanen tog maten slut vid utdelningarna i början av veckan.
Hon säger att situationen för många nu kan vara svår. Vid de nya utdelningsställena har det funnits också sådana som inte tidigare har köat i Kvarnbäcken.
Dessutom har matutdelningen fått in mindre mängder livsmedel från affärerna. Det här som en följd av att många har hamstrat mat inför undantagstillståndet och möjlig karantän, och svinnet därmed har minskat.
Samtidigt har det ändå kommit in mat från andra aktörer än tidigare, till exempel restauranger som stänger på grund av läget. Kinanen hoppas och tror att tillgången ska jämna ut sig efter hand.
I samarbetet mellan staden och församlingarna finns nu nio utdelningsställen som delar ut det som aktörerna kallar "akutkassar".
Hemkörning, tider då man får hämta sin mat – det är lösningar som kommunerna i huvudstadsregionen nu inför på grund av coronaepidemin. Bilden är från den stora matutdelningen i Kvarnbäcken som har stängt tills vidare.

Hemkörning

Gemensamma måltider har helt ställts in, det gäller till exempel församlingarnas luncher. Samtidigt håller Helsingfors stad och församlingarna på att utreda alternativa sätt att kunna dela ut mat.
I Vanda kommer en del av mathjälpen från och med kommande vecka att ske genom hemkörning, säger Hanna Kuisma som från stadens sida koordinerar olika aktörers matutdelning.
Det här sker med tanke på hygienen men också för att det finns äldre och de i riskgrupper som behöver hålla sig hemma. Man försöker också rikta in sig speciellt på de allra mest behövande.
– Behovet är stort.
I Vanda har femtio av de sammanlagt åttio utdelningsställena i staden stängt, medan trettio fortsättningsvis håller öppet. Vid dem betonas bland annat att man ska hålla avstånd till varandra.
I Vanda finns en särskild matsvinnsterminal där livsmedlen tas emot och sedan fördelas till de olika utdelarna. Kuisma betonar att terminalens verksamhet fortsätter trots coronaepidemin.
Även vid terminalen har man märkt en minskning av varor från matbutiker, men enligt Kuisma har partihandel och fabriker levererat som tidigare. Dessutom har det kommit några till donatorer.

Boka tid

Även i Esbo pågår arbetet febrilt för att säkerställa att matutdelningen kan fortsätta, berättar Jyrki Myllärniemi, utvecklingschef vid Edistia som bland annat koordinerar de olika aktörernas mathjälp.
Färdiga matkassar delas fortfarande ut, men till exempel Manna-apu har gått över till att man bokar en tid för när man hämtar sin kasse, så att inte så många människor samlas på en gång.
– Till riskgrupper strävar vi efter att föra hem mat.
Den som har ett svårt läge nu råder Myllärniemi att kontakta stadens socialtjänst som i första hand har ansvar för att hjälpa. Också församlingarnas diakoniverksamhet eller de föreningar som ger mathjälp kan bistå.
ANDRA LÄSER