ABC för 2020-talet

A som i apa, B som i boll, C som i cykel, D som i docka. Mor ror. Far är rar. Världen i ABC-böckerna har länge varit statisk. Kanske det är dags för en ny variant inför det kommande decenniet?

Arbetsmarknadsunderstöd
ANDRA LÄSER