Har båtarna svårt att hålla kursen? Fintraffic har hindrat 15 fartyg från att gå på grund hittills i år

Under perioden januari-juni förhindrade trafikstyrningsbolaget Fintraffic 17 potentiella farosituationer till sjöss.

Snart inleds den mera krävande vintersäsongen. Fartygen på bilden är ankrade. 
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
05.10.2022 14:07
Det har varit varit hektiska tider för Fintraffics sjöfartscentraler. Under det gångna halvåret förhindrade trafikstyrningsbolaget hela 15 potentiella strandningar eller grundstötningar och blev tvungna att ge navigationshjälp två gånger.
Det är ett relativt stort antal ingripanden på en ganska kort tid, menar bolaget.
Fintraffic har varit tvungna att ingripa då fartygen varit på väg mot grund eller avvikit tydligt från sin kurs. Orsakerna till dessa avvikelser är bland annat navigationsfel från fartygets sida. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
”Det finns ingen enskild förklaringsfaktor, eftersom utryckningarna är spridda över hela halvåret och över ett stort geografiskt område”, säger Sari Talja, Fintraffics verksamhetschef för sjötrafikledning, i pressmeddelandet.
Fintraffics uppgift är att övervaka fartygen som åker längs Finlands kust. Trafikstyrningsbolagets syfte är att förbättra säkerheten samt att förebygga olyckor och eventuella miljöskador som de kan orsaka. Ett ganska viktigt sådant då det varje år transporteras nästan 100 miljoner ton fraktvaror och miljontals passagerare på vattnen runt Finland.

Inte bara fartyg

Också vad gäller mindre båtar har HBL noterat en anmärkningsvärd mängd grundstötningar.
Läs också: Här kör flest finländare på grund
I augusti var det Marinens minfartyg Pyhäranta som stötte i sten väster om Örö i Skärgårdshavet. I måndags blev Västra Finlands sjöbevakning tvungen att rycka ut när en motorbåt rände på grund utanför Nystad. 
På onsdagen var det i Larsmo yttre skärgård som Karlebys patrullbåt åkte ut på uppdrag för att dra loss och bogsera en haverist till närliggande fiskehamn.

ANDRA LÄSER