Drömskt och nästan drucket i Emily Wardills videoinstallation

Den brittiska konstnären Emily Wardills 15 minuter långa videoinstallation Bi är ett svårpenetrerat men visuellt välkoreograferat verk.
 Hon tar avstamp i Eugene O'Neills pjäs Lång dags färd mot natt, men på ett så abstrakt sätt att betraktaren hålls på replängds avstånd.

Emily Wardills videoinstallation Bi (2019) består av två filmer varav ena visar förberedelserna inför den andra.
Som konstnär rör sig Emily Wardill på ett synnerligen elegant och ledigt sätt mellan olika tekniker och metoder. Rörlig bild är hennes centrala medium, men de skulpturer, fotogram och installationer som också hör till hennes repertoar är inga eftertankar utan lika stramt konceptualiserade och övervägda som hennes filmer.

ANDRA LÄSER