Drömskt och nästan drucket i Emily Wardills videoinstallation

Den brittiska konstnären Emily Wardills 15 minuter långa videoinstallation Bi är ett svårpenetrerat men visuellt välkoreograferat verk.
 Hon tar avstamp i Eugene O'Neills pjäs Lång dags färd mot natt, men på ett så abstrakt sätt att betraktaren hålls på replängds avstånd.

Emily Wardills videoinstallation Bi (2019) består av två filmer varav ena visar förberedelserna inför den andra.
14.12.2019 06:53

ANDRA LÄSER