Rosa bandet rockar med Michael Monroe

Rockstjärnan Michael Monroe har formgett årets bröstcancerrosett, Rosa bandet. Kampanjens syfte är att samla in 1,5 miljoner euro som går till forskning kring bröstcancer. Motsvarande insamling i Sverige gav i fjol 8 miljoner euro.

Nära dig. Symbolen för Rosa bandet-kampanjen. rosetten är i år formgiven av rockikonen Michael Monroe och finns att köpa i praktiskt taget alla livsmedelsbutiker. Priset är 3 euro varav drygt 2 euro går direkt till cancerforskning.
Femtusen finländska kvinnor får i år diagnosen bröstcancer, samtidigt som det offentliga stödet till cancerforskningen skärs ned. Kampanjen med Rosa bandet syftar till att samla in medel som går till medicinsk forskning.
– Vi kan inte bara beskylla den sittande regeringen för nedskärningarna eftersom den negativa utvecklingen har pågått i femton år, säger professor Jukka Westermack vid Turun yliopisto. Han skattar sig själv lycklig i och med att han kan finansiera sin forskning med stöd av offentliga medel som täcker 20 procent av kostnaderna.
– Men 80 procent är finansieringen kommer alltså genom andra bidrag. Alla forskare har inte samma möjlighet, och utan ekonomiskt stöd finns ingen forskning över huvud taget.
Ny bröstcancerforskning handlar bland annat om genetik, ärftlighet och proteiner men också om betydelsen av motion efter avslutad cancervård.
Rosa bandet är numera en designprodukt, och årets rosett är ritad av rocklegenden Michael Monroe, gitarrist i ett av Finlands mesta band genom tiderna, Hanoi Rocks.
– Jag har ritat stjärnor som symboler för ljuset, hjärtan som symboler för kärlek och noter för att musiken är min kärlek här i livet. Det är samma figurer som ingår i min autograf, säger Monroe och poängterar att man ska se varje frisk dag som en bra dag.
– Hälsan är det dyrbaraste vi har. Jag uppfattar det som en stor ära att få bidra till en kampanj som syftar till att skapa bättre hälsa, säger Monroe och uppmanar både män och kvinnor att köpa rosa bandet och helst ha många rosetter på rockuppslaget.

Drabbar var tionde kvinna

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor.
Sjukdomen drabbar i medeltal var tionde kvinna.
Risken att insjukna ökar med åldern, och drygt hälften är över 60 år, en fjärdedel i åldern 50-59.
Också män kan få bröstcancer, men det är tämligen sällan och handlar om 10-15 fall årligen.
Tack vare tidig diagnos och bättre vård är över 80 procent av bröstcancerpatienterna vid liv fem år efter diagnos.
Orsakerna till bröstcancer är många:
Hormonella faktorer ökar risken, och den är högre för kvinnor som får sin första menstruation tidigt och för kvinnor vars menstruationer upphör vid hög ålder. Enligt en del studier ökar risken också för kvinnor som äter p-piller och i samband med långvarig östrogenbehandling för klimakteriebesvär.
Livsstilsfaktorer som fetma och stor alkoholkonsumtion ökar risken, samtidigt som motion har en gynnsam effekt och minskar risken.
Ärftliga faktorer har viss betydelse för uppkomsten – kvinnor som har en syster eller mamma som haft bröstcancer har två tre gånger högre risk att få sjukdomen.

Staten tar sin moms

Det är Cancerfonden som står bakom Rosa bandet-kampanjen, som vid sidan om symbolen, det rosa bandet också omfattar en räcka företag som säljer alster till förmån för kampanjen. Företagarnas välgörenhet sträcker sig till att stödja Rosa bandet med några procent av produktens värde.
Statsmakten föregår inte med gott exempel, och drar sitt strå från stacken genom att uppbära mervärdesskatt på rosetten, som kostar 3 euro varav 58 cent går till skatt. Av det skattefria priset kostar produktionen och logistiken kring bandet knappt 20 cent. Målet är att sälja 250 000 band i år.
Rosa bandet har sitt upphov i USA, i Pink Ribbon som bröstcancerfonden Susan G Komen startade 1991 och som fick stort genomslag direkt bland annat tack vare att ett stort kosmetikföretag gick med. I Sverige har Cancerfonden drivit kampanjen lika länge som den finländska, sedan 2003, men nivån på den svenska insamlingen är betydligt högre och i fjol samlade man in 8 miljoner euro. Under årens lopp har kampanjen stött den svenska bröstcancerforskningen med 62 miljoner euro.
ANDRA LÄSER