Pandemin ställde allt på ända, men resultatsiffrorna ställde sig ändå i raka rader

"Hur kan ett år som varit helt avvikande i verkligheten vara omöjligt att urskilja från föregående år när man ser dem i siffror?"

Siffror i långa rader. Studiepoäng, examina, antalet artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, projektmedel, disputationer. Jag radar upp och summerar. Kommunicerar vad jag får syn på. Barska förmaningar och klander när förväntad förändring inte blivit av. Skryt och glädje över framgång. Jag dekanerar, efter bästa förmåga.

ANDRA LÄSER