Skjutning på flygbas i USA

Flygbasen Andrews i Maryland i USA har stängts efter rapporter om skottlossning från en "aktiv skytt", enligt uppgifter från försvaret.

Militärpersonal utanför flygbasen Andrews.
Flygbasen Andrews används gemensamt av flygvapnet och flottan och bland annat presidentens plan Air Force One har sin hemmabas där.
Enligt ett uttalande från den amerikanska förvarsmakten förefaller det ha varit inför en övning om skjutning som den verkliga skjutningen rapporterades.
"Basen skulle genomföra en aktiv skjutövning, när det kom rapporter om en aktiv skytt i verkligheten", står det i uttalandet, där det också uppges att händelsen ägde rum vid en av jättebasens medicinska enheter.
Anställda vid basen har uppmanats att söka skydd.
Tusentals människor är anställda vid Andrews och basen är hem för de militäranställda och deras familjer. USA:s president spelar regelbundet golf vid Andrews.
Flygbasen ligger ungefär 24 kilometer från Vita huset.

ANDRA LÄSER