Konsumentverket efterlyser skärpt reglering av snabblånsreklam

Företagen som erbjuder snabblån tar inte sitt ansvar, säger Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i ett utlåtande.

Den aggressiva marknadsföringen av snabblån borde regleras strängare, eftersom den skapar växande skuldproblem bland konsumenter. Det anser Konkurrens- och konsumentverket, som har utrett olika alternativ för hur reglerna kan skärpas.
Enligt KKV fattar snabblånetagarna inte alltid beslut som gynnar dem, trots att de har tillgång till information om alternativen. Snabblåneföretagens reklamer på tv, radio, tidningar och internet har en stor inverkan på beslutet att ta ett snabblån.
Genom reklamerna kan man få bilden av att snabblån är vardagliga och riskfria sätt att få pengar. I kombination med den snabba ansökningsprocessen leder det ofta till illa övervägda beslut.
Reklamerna utnyttjar ofta människors tendens att tänka kortsiktigt i stället för att utvärdera de långsiktiga konsekvenserna. I tidigare utredningar har det framkommit att det inte hjälper att varna för riskerna.

KKV: Ta modell av andra EU-länder

Enligt KKV:s utredning kan man få bukt med problematiken genom lagstiftning. Det har man gjort med goda resultat i EU-länder som Danmark, Irland, Nederländerna och Storbritannien, menar KKV.
I det här skedet tar KKV inte ställning till exakt hur lagstiftningen borde skärpas. Man har utrett flera alternativ, allt från att förbjuda reklam av snabblån helt till att bara begränsa direkt reklam till enskilda konsumenter.
För att hitta den bästa metoden föreslår KKV nu att alternativen testas på konsumenter.
Lagstiftningen om snabba krediter har förnyats flera gånger i Finland, senast i början av september då nya räntetak infördes.
Snabblånen hör till de företeelser som KKV ägnat mest tid åt att utreda 2019. Bland annat överväger konsumentombudsmannen att väcka en grupptalan mot företagen I.W.-Yhtiöt Oy och Euro24 Finance Oy, för att de begärt oskäligt höga kreditavgifter av tusentals personer.

ANDRA LÄSER