Axxell lanserar e-utbildning för barnledare

Utbildningen erbjuder en möjlighet till grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Bristen på behörig personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen och Egentliga Finland är skriande. Axxell lanserar e-utbildning för barnledare för att åtgärda en del av problemet.
SPT
01.06.2020 10:37
Axxell lanserar ny e-utbildning av barnledare för att åtgärda bristen på behöriga svenskspråkiga barnskötare inom småbarnspedagogiken.
E-utbildningen ordnas nästan uteslutande på distans, med endast några få inslag av närstudier på schemat. Utbildningen förutsätter att man redan har ett jobb inom branschen och ger alltså möjlighet att få behörighet vid sidan av sitt jobb.
"Den första pilotgruppen startade i maj med 30 studerande. I september startar följande grupp och till den har vi redan många sökande. Vi planerar att starta en tredje utbildning i januari nästa år", säger Sofia Sjöblom, ansvarig lärare vid Axxell i ett pressmeddelande.
De studerande kommer från olika håll i Svenskfinland, de flesta av dem från huvudstadsregionen. Utbildningen tar i normala fall cirka ett år, men i det nystartade utbildningsprogrammet kan studiernas längd variera beroende på tidigare studier och yrkeserfarenhet.
Axxell ordnar också en så kallad flerformsutbildning för barnledare. Nästa grupp ska enligt planen starta i augusti. Flerformsutbildningen bygger på när- och distansstudier liksom yrkespraktik. Även de som inte jobbar i branschen kan söka till den här utbildningen.

ANDRA LÄSER