Maija Karhunen: Skingra skygglapparna och öppna scenerna för oss

Varför ser vi så få konstnärer med funktionsvariationer på scenerna och vad kan vi göra åt saken? Dansaren Maija Karhunen söker svaren i fondfinansierat projekt.

Bristen på tillgänglig utbildning är ett av de mest konkreta hindren som spirande konstnärer med funktionsvariationer möter. Dansaren Maija Karhunen vill få en ändring till stånd.
– Ur publikperspektiv har mycket redan uppnåtts i fråga om tillgänglighet och framkomlighet, men ännu finns mycket kvar att göra när det gäller många konstnärers väg in i yrket.

ANDRA LÄSER