Viking Line: "Vi kan inte ställa krav – bara rekommendera covidintyg"

De svenska inreserestriktionerna som träder i kraft den 21 december med krav på covidintyg också för nordiska medborgare orsakar huvudbry för rederierna. Kommunikationsdirektören Johanna Boijer på Viking Line säger att den finländska lagstiftningen sätter stopp för rederiet att kontrollera covidintyg även om passagerna skulle vilja det.

De svenska myndigheterna inför nya restriktioner för inresande på måndag. I fredags väntade Viking Line fortfarande på att de svenska myndigheterna skulle meddela hur de kontrollerar covidintygen i hamnarna.
Det är den höga smittspridningen i Norden som gör att Sverige nu kommer att börja kräva covidintyg, EU:s så kallade covidpass, av resenärer också från Norden. Det här sker strax innan en av de brådaste resehögtiderna och träder i kraft den 21 december. Sverige som hittills har varit det mest liberala landet när det gäller restriktioner på resor in till landet kräver nu covidintyg från alla EES-länder. Det betyder alla EU-länder och Norge, Island och Liechtenstein.

Det här gäller från 21 december vid resa till Sverige

För att kunna resa in krävs EU:s covidintyg. Kravet gäller inte svenska medborgare eller personer som bor permanent i Sverige.
Ett max 72 timmar gammalt negativt covid-19-test.
Ett minst 14 dagar gammalt vaccinintyg för fullvaccinerade utfärdat i ett så kallat ”godkänt land”, vars vaccinintyg motsvarar EU:s covid-intyg. På svenska polisens webbplats finns information om "godkända länder".
Ett minst 14 dagar gammalt vaccinintyg för fullvaccinerade från ett undantagsland. Detta gäller endast under förutsättning att du reser in från eller via ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar utökad testning för alla omedelbart efter att de har anlänt till Sverige.
Testningen gäller oberoende om man är vaccinerad, ovaccinerad eller om man har haft covid-19 inom de senaste sex månaderna.
Det gäller också dem som har uppvisat ett negativt test i anslutning till resan. Barn under sex år är undantagna.
De som arbetspendlarregelbundet rekommenderas att testa sig en gång i veckan. Gör man det, behöver man inte följa rekommendationen om att testa sig vid inresa i Sverige.
Källa: Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se
Vid Viking Line väntar man på bud om hur de svenska myndigheterna ska sköta kontrollen av covidintyg när färjorna med ibland flera tusen personer anlöper hamnarna i Stockholm.
"Förhoppningsvis har de tänkt på att anpassa kontrollanterna till antalet resenärer", svarar kommunikationsdirektören Johanna Bojer vid Viking Line per mejl.
Rederierna kan inte kräva covidintyg för det tillåter inte den finländska lagstiftningen.
"Därför är det ingen vits för oss att kontrollera något vi inte kan kräva. Ombord ska man kunna komma utan covidintyg", påpekar hon.
Kommunikationsdirektören Johanna Boijer på Viking Line säger att rederiet gärna skulle kräva covidintyg av resenärerna, men att de inte kan göra det av lagliga skäl.
Det är de svenska myndigheterna som kommer att sköta kontrollen i hamnarna, på samma sätt som de finländska myndigheterna har skött det i hamnar och på flygplatser i Finland.
Vad passagerarna kan vänta sig när intygskravet träder i kraft är ännu öppet, påpekar Johanna Boijer. De svenska myndigheterna har inte meddelat hur de tänker sköta kontrollen.
"Vi känner dessvärre ännu inte till hur de tänkt sköta detta. Vi hoppas ju på en smidig lösning."
Ett intygstvång skulle ändå passa Viking Line.
"Vi skulle gärna ha krav på covidintyg. Det skulle också majoriteten av våra resenärer", konstaterar Boijer.

Ännu en smäll för Norden

Den åländska landskapsregeringens näringsminister Fredrik Karlström suckar djupt när han får frågan om hur det här drabbar landskapet.
– Jag tycker att det är märkligt att samordningen och de gemensamma strategierna inom Norden och de nordiska länderna inte har kommit längre än vad det uppenbarligen har gjort efter snart två år i den här pandemin, säger han.
Åländska landskapsregeringens näringsminister Fredrik Karlström lyfter fram att det inte är själva gränsen som smittar, och ser skeptiskt på skärpta restriktioner.
Karlström säger att vi borde se Norden mera som en familj och påpekar att rörelsefriheten länderna emellan har funnits snart i 70 år.
– Vi behöver agera på ett annat sätt än vi gjorde för två år sedan när pandemin började. Känslan som jag har är att man kanske går in igen i något slags nordiskt mästerskap i restriktioner och begränsningar. Det tycker jag inte om, påpekar Karlström.
Ålands turist- och resenäring har drabbats hårt av de olika restriktionerna och Karlström har varit kritisk till bland annat de reserestriktioner som Finland hade när det uteslöt svenska turister.
Karlström säger att man på Åland har undersökt vilka fördelar en utökad testning har.
– Det att man testar människor som har åkt över en gräns minskar inte smittspridningen. Det är bara kostsamt för samhället, landskapet, staterna och individerna som behöver göra det, säger Karlström.
– Det är inte gränsen som smittar, säger han.
Karlström säger att landskapsregeringen inte ger några förhållningsregler till rederierna när det gäller det covidintyg som kommer att krävas i Sverige.
– De fattar sina egna beslut utifrån hur och var de trafikerar. De anpassar sig till de nationella bestämmelserna. Från åländsk sida ger vi inte några direktiv.
Karlström säger att varje beslut som skapar oro i resemönstren blir problematiska.
– Jag har talat med Ålands näringsliv och rederierna som har sett att det finns tendenser till avbokningar.
Han poängterar en gång till att det inte är gränsen som smittar utan säger att om de olika virusvarianterna finns i landet så kan de inte stoppas av krav på intyg och tester.
– Det är andra åtgärder som gör det, som vaccinering, smittspårning och grundläggande rekommendationer, slår Karlström fast.
Uppdaterad 18.12 klockan 11.30 med de olika intyg som gäller vid inresa till Sverige.

ANDRA LÄSER